Biblioteka Instytutu Przemysłu Organicznego

Bazy danych

AGRO - baza danych o zawartości polskich czasopism rolniczych i przyrodniczych

ARIANTA - Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne

BAZTECH - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych

e-Pesticide Manual (dostępny ze stanowiska w Bibliotece)

ISI Web of Science - baza abstraktów i cytowań (producent Thomson Reuters)

Reaxys - baza chemiczna wydawnictwa Elsevier, która zawiera w sobie komplet danych z dotychczasowych baz Beilstein (CrossFire + Reactions + Abstracts + Ecopharm), Gmelin oraz dodatkowo Patent Chemistry Database. Baza Reaxys jest udostępniana on-line z serwera producenta pod adresem www.reaxys.com

SCOPUS - baza abstraktów i cytowań (producent Elsevier)