Biblioteka Instytutu Przemysłu Organicznego1. ATEST – Ochrona Pracy

2. Bezpieczeństwo Pracy

3. Biotechnologia

4. Biuletyn DDD Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i  Deratyzacji

5. Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-finansowych + Serwis Podatkowy

6. Chemia Przemysłowa

7. Chemical and Process Engineering

8. Chemik

9. Ecological Chemistry and Engineering A

10. Herba Polonica

11. Medycyna Weterynaryjna

12. Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

13. Nowa Technika Wojskowa

14. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów

15. PC World

16. Polish Journal of Applied Chemistry

17. Polish Journal of Chemical Technology

18. Polish Journal of Environmental Studies

19. Poradnik VAT

20. Problemy Jakości

21. Problemy Kryminalistyki

22. Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie

23. Przemysł Chemiczny

24. Rachunkowość

25. Roczniki PZH

26. Rzeczpospolita

27. Wiadomości Chemiczne